Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Met een achtergrond als bodemkundige en milieukundige ben ik een adviseur met een inhoudelijke insteek. Ik heb in de loop der tijd veel ervaring opgedaan in strategische planvorming voor het buitengebied en het uitwerken en trekken van deelplannen. Ik zoek graag dingen uit en breng structuur aan. Ik werk het liefst aan projecten in het landelijk gebied met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprocessen (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote interesse in onze leefomgeving en in mensen en hun meningen, zoek ik naar structuur en verbanden. Ik werk graag voor overheden, maar ook voor organisaties of groepen (burgerinitiatieven) die zich bezig houden met natuur, landbouw of landschap. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en andere specialisten, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom...

English

Duurzaamheid
& milieu

Natuur, landbouw
& landschap

Rurale gebieds-
ontwikkeling