Welkom op de website van Landschapstaal en Marian de Haan.
Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Ik zoek namelijk graag dingen uit. Liefst complexe problematiek met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprojecten (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote kennisbehoefte en vanuit interesse in onze leefomgeving, mensen en hun meningen zoek ik naar structuur en verbanden. Ik verzorg heldere analyses, in een rapport of notitie, voor organisaties die een rol spelen in het landelijk gebied. Dat kunnen bijvoorbeeld de organisaties zijn waarmee ik in het verleden veel heb samengewerkt, zoals de rijksoverheid, provincie, gemeente en waterschappen, maar ook organisaties op het gebied van natuur, landbouw of recreatie. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en anderen, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom

Internationaal

Duurzaamheid
& milieu

Natuur &
landschap

Gebieds-
ontwikkeling

Beleid &
management

Key qualifications: Integrated rural policy, strategy and planning, agri-environmental programming, environmental impact assessment, project formulation and evaluation, planning of processmanagement and participatory methods and techniques, institutional development, fund acquisition, Topics: Natura 2000, governance, sustainable development, stakeholder involvement, environmental degradation, soil- and waterquality, policy and legislation, nature development and conservation, re-allotment of farmers' fields, rural infrastructure, outdoor recreation, landscaping
Education and international experience concerning environmental development:

Master
Soil Science and fertilizer use (Tropical soil science)
Land evaluation, Development Economics, Non-western law, Irrigation Wageningen University 1978-1987

phD Sustainable environmental development Open University 2013- present

Course
Principles of Environmental Science
Open University 2012

Consultancy (short mission) Natura 2000 Sibiu-Romania June 2009

Consultancy (short mission) Environmental Impact Assessment
Riga-Latvia
May 2001

Research
Soil Cartography:
Maputo-Montepuez - Mozambique
Jan-July 1984

Master of Environmental Public Management Twente University 1999-2000

Research
Land use planning

Greece
April-July 1986

Research
Landevaluation

Embu, Kenya
Jan-Jun 1986

(Co)author publications concerning environmental development:

Ministry of Agriculture and Rural Development of Romania, Approval Criteria for Natura 2000 Management Plans
Technical Report Twinning Project RO2006/IB/EN-02 Phase II
Sibiu, Romania, 2009

Haan, M.de
DPSIR Reactive Nitrogen in the Netherlands,
Open University, Principles of Environmental Science
Ferwert, 2012

DPSIR Reactive nitrogen in the Netherlands

Shoshong Development Trust, Project Memorandum
Arable Farming Programme 1991-1993
Shoshong, Botswana, 1990

Instituto Nacional de Investigacao Agronomica
Estudo dos solus do vale de Alto Umbeluzi
Serie Terra e Agua no 37
Maputo, Mozambique, 1986

Dienst Landelijk Gebied
Environmental checklist for Impact Assessment of SAPARD measures,
Riga, Latvia, 2001

Haan, M.de
Horticulture in Shoshong, Planning and Evaluation
Shoshong, Botswana, 1989

Haan, M.de e.a.
Pateras: A Preliminary Survey on Reforestation and Land Use Planning of the Pateras Area, Greece
Wageningen University,
Pateras, Greece, 1987

Haan, M.de,
Landevaluation of Tea in Rukuriri and Chuka
Kenya, 1986