Na ruim vier jaar buitenland en vijftien jaar overheidsdienst zet ik mijn ervaring in voor onderzoek en advies. Met een achtergrond als bodemkundige en milieukundige ben ik een adviseur met een inhoudelijke insteek. Ik heb in de loop der tijd veel ervaring opgedaan in strategische planvorming voor het buitengebied en het uitwerken en trekken van deelplannen. Ik zoek graag dingen uit en breng structuur aan. Ik werk het liefst aan projecten in het landelijk gebied met een duurzame insteek, aan de voor- of achterkant van gebiedsprocessen (verkenning of evaluatie). Vanuit een grote interesse in onze leefomgeving en in mensen en hun meningen, zoek ik naar structuur en verbanden. Ik werk graag voor overheden, maar ook voor organisaties of groepen (burgerinitiatieven) die zich bezig houden met natuur, landbouw of landschap. Onder de knoppen vindt u een overzicht met voorbeelden van publicaties die ik, vaak in teamverband met ecologen, hydrologen, landschapsarchitecten en andere specialisten, heb geschreven. Het betreft projecten op het grensvlak van proces (beleid, bestuur, participatie, dialoog) en inhoud (ruimtelijke ontwikkeling, milieu, landbouw, natuur, water). Onder 'activiteiten en werkwijze' leest u meer over wat Landschapstaal voor u kan betekenen.

Over de levende brug

Landschapstaal

Onderzoek en advies
Gebiedsontwikkeling en milieu

Profiel en CV
Activiteiten en werkwijze
Contact

Welkom...

English

Duurzaamheid
& milieu

Natuur, landbouw
& landschap

Rurale gebieds-
ontwikkeling

Key qualifications: Integrated rural policy, strategy and planning, agri-environmental programming, environmental impact assessment, project formulation and evaluation, planning of processmanagement and participatory methods and techniques, institutional development, fund acquisition, Natura 2000, governance, sustainable development, stakeholder involvement, environmental degradation, soil- and waterquality, policy and legislation, nature development and conservation, re-allotment of farmers' fields, rural infrastructure, landscaping
Education and publications (primary or co-author) in English concerning rural environmental development:

Concept research proposal
Investigating new forms of organization and the effectiveness of feedback
Open University, 2016

Course
Principles of Environmental Science

Open University 2012

Consultancy (short mission) Natura 2000 Sibiu-Romania June 2009

Consultancy (short mission) Environmental Impact Assessment
Riga-Latvia, May 2001

Ministry of Agriculture and Rural Development of Romania,
Approval Criteria for Natura 2000 Management Plans
Technical Report Twinning Project RO2006/IB/EN-02 Phase II
Sibiu, Romania, 2009

Master of Environmental Public Management
Twente University 1999-2000

Haan, M.de
DPSIR Reactive Nitrogen in the Netherlands,
Open University, Principles of Environmental Science
Ferwert, 2012

DPSIR Reactive nitrogen in the Netherlands

Dienst Landelijk Gebied
Environmental checklist for Impact Assessment of SAPARD measures,
Riga, Latvia, 2001

Master
Soil Science and fertilizer use (Tropical soil science)

Land evaluation, Development Economics, Non-western law, Irrigation Wageningen University 1978-1987

Shoshong Development Trust, Project Memorandum
Arable Farming Programme 1991-1993
Shoshong, Botswana, 1990

Instituto Nacional de Investigacao Agronomica
Estudo dos solus do vale de Alto Umbeluzi
Serie Terra e Agua no 37
Maputo, Mozambique, 1986

Haan, M.de e.a.
Pateras: A Preliminary Survey on Reforestation and Land Use Planning of the Pateras Area, Greece
Wageningen University,
Pateras, Greece, 1987

Haan, M.de
Horticulture in Shoshong, Planning and Evaluation
Shoshong, Botswana, 1989

Haan, M.de,
Landevaluation of Tea in Rukuriri and Chuka
Kenya, 1986

Research
Soil Cartography:

Maputo-Montepuez - Mozambique
Jan-July 1984